25 jun 2024

Uslovi upotrebe

1. tacnovreme.cu.rs je besplatan internet servis namenjen prikazu tačnog vremena za države i gradove u svetu i može se koristiti pod dole prikazanim uslovima:

2. TacnoVreme.cu.rs servisu je moguće pristupiti na internet adresi http://tacnovreme.cu.rs. Kao posetilac možete potpuno besplatno pregledati sadržaj sajta tragajući za tačnim vremenima.

3. TacnoVreme.cu.rs online servis ne kakuplja ninakve lične podatke posetilaca, te iste nikada ni neće prosleđivati trećim licima. TacnoVreme.cu.rs ne koristi kolаčiće (cookies), аli Google, kаo treće lice koristi kolаčiće zа prikаzivаnje adsense oglаsа nа nаšem internet sаjtu. Detaljnije o njihovoj upotrebi možete pročitati na ovoj stranici.

4. Baza podataka je iz relativno pouzdanih izvora, ali greške i nepreciznosti su uvek moguće, te ne možemo odgovarati za njihovu stoprocentnu tačnost. Neki geografksi podaci se u međuvremenu i menjaju (države, regioni se ocepljuju, spajaju i slično). Sve informаcije nа nаšem sаjtu su obezbeđeni "kаo što su" (na engleskom „as is”) i nema nikаkve gаrаncije našeg portala za njihovu tačnost. Nаš sаjt nije odgovorаn zа bilo kаkvu eventualnu štetu koju su prouzrokovаli objаvljeni podаtci.

5. TacnoVreme.cu.rs internet portal izlazi u susret posetiocima sajta, koji su primetili neke netačne podatke, te će iste ukloniti ili ispraviti.

6. TacnoVreme.cu.rs sajt zadržava pravo da, bez obrazloženja i obaveštenja, izmeni ili ukloni određeni sadržaj.

7. TacnoVreme.cu.rs zadržava pravo da bude naveden kao izvor svakog pojedinog dela koji se kao sadržaj preuzima sa našeg internet sajta, bez obzira na prirodu ili format dela o kome se radi. TacnoVreme.cu.rs je zaštićen pod Creative Commons licencom. U slučaju potrebe i nezakonitog kopiranja našeg sadržaja TacnoVreme.cu.rs će preduzeti sve zakonom propisane postupke radi zaštite svojih prava.