25 feb 2024

Kosovo, tačno vreme

Odgovor na pitanje koliko je sati u Kosovu? : Kosovo ima jednu vremensku zonu**, lokalno tačno vreme (u trenutku prikaza ove stranice):
nedelja, 25. feb. 2024, 13:51

Razlika u vremenu: Srbija 0 h Kosovo


Gradovi (5 kom.):
Gjakove (Komuna e Gjakoves) +1 h***.
Mitrovice (Komuna e Mitrovices) +1 h***.
Peje (Komuna e Pejes) +1 h***.
Priština (Komuna e Prishtines) +1 h***.
Prizren (Prizren) +1 h***.

Kosovo na mapi:

Mapa prikazana od strane: Google maps