20 sep 2020

Kosovo, tačno vreme

Odgovor na pitanje koliko je sati u Kosovu? : Kosovo ima jednu vremensku zonu**, lokalno tačno vreme (u trenutku prikaza ove stranice):
nedelja, 20. sep. 2020, 03:49

Razlika u vremenu: Srbija 0 h Kosovo


Gradovi (5 kom.):
Gjakove (Komuna e Gjakoves) +2 h***.
Mitrovice (Komuna e Mitrovices) +2 h***.
Peje (Komuna e Pejes) +2 h***.
Priština (Komuna e Prishtines) +2 h***.
Prizren (Prizren) +2 h***.

Kosovo na mapi:

Mapa prikazana od strane: Google maps